PLAS Blog

Recent Posts

October 3, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Me

October 3, 2017

במהלך אוגוסט האיום (חם ומגעיל, אין משפחתון. עונג) הסתיימו להם שני שיפוצי ענק כשמשפחה אחת נכנסה לביתה החדש באמצע אוגוסט ומשפחה נוספת ביום האחרון של אוגוסט, שניה לפני החזרה למסגרות. (בתמונה - פינת אוכל בדירה שהסתיימה באוגוסט. לא הדירה שלנו..)

בתוך כל הבלגן הזה גם אנחנו עב...

May 13, 2017

הסיפור של הבית הזה כולו לב אחד גדול. זוג צעיר, שני ילדים, דירת קבלן. "על הנייר" - עוד פרוייקט סטנדרטי. בפועל הפרוייקט הזה היה סיפור אהבה ממבט ראשון ושני. קשר חם ויציב בין בני הזוג, שיתוף פעולה מלא איתי לאורך הדרך הולידו דירה כיפית שנעים לגדול ולהתרחב בה. 

הסיפור של בני...

Please reload