PLAS Blog

Recent Posts

October 3, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Me

March 15, 2017

האימהות שנחתה פה בקופסית לפני 7 חודשים וחצי (אבל מי סופר...) הוציאה ממני דברים שלא ידעתי שיש בי. אני יודעת, זה קורה לכולן. ולכולם. משהו במהות שלך שמשתנה, ואין דרך חזרה. לקוחות נהדרות שכאלה הזהירו אותי מראש, ניסו להגיד לי שאני חיה בסרט שהכל יימשך אחרי הלידה כאילו לא קרה...

Please reload